GovTech Day 2023

Terms and conditions

Anmälningsvillkor

Din anmälan är bindande men biljetten är inte personlig. Om du har bokat en biljett men inte har möjlighet att gå kan du välja att ge bort biljetten till en kollega/vän. Kontakta oss på info@broninnovation.se för att göra ett namnbyte.

Kostnaden för din biljett till GovTech Day kommer att faktureras av Bron Innovation AB till den faktureringsadress, e-postadress eller peppol-id du angivit vid din anmälan.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligt inom 14 dagar efter det att du fått bekräftat att du har en plats reserverad. Om du ångrar dig under ångerfristen och har betalat deltagaravgiften kommer vi att återbetala den avgift som vi har mottagit från dig.

Avanmälan

Förutom ångerrätten ovan är anmälan bindande. Att enbart utebli eller avstå från att betala avgiften räknas inte som en avanmälan. Faktura kommer då att sändas ut och krav på betalning gäller.

Betalningsvillkor

Faktura för konferensanmälan skickas ut av Bron Innovation AB. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto. På alla priser tillkommer 25% moms.

Fotografering

Vi fotograferar och filmar under GovTech Day. Materialet kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i andra kommersiella sammanhang. Vill du inte att bilder där du finns med ska användas i detta syfte vänligen kontakta oss genom att skicka mejl till info@broninnovation.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Genom din anmälan till GovTech Day kommer dina personuppgifter att hanteras av Bron Innovation AB. Uppgifterna används för vår administration och sparas i 1 år för uppföljning och eventuella förnyade kontakter. 

Vår policy är att endast samla in de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet och att inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Sparad data förvaras säkert och dina personuppgifter hanteras av Bron Innovation AB (556537-8642).

Uppgifterna används för vår administration och sparas för uppföljning och eventuella förnyade kontakter. Registrerad har rätt att få veta om personuppgifter som rör honom/henne har behandlats eller ej, samt i förekommande fall vilka uppgifter som behandlas, varifrån de inhämtats, behandlingsändamålen och vilken/vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifter lämnats ut till. Efter begäran från den registrerade om rättelse, ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Informationen kan även i vissa fall lämnas ut i ett allmänt använt maskinläsbart format.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bron Innovation, 060–170400. Ansökan ställs till Bron Innovation, Storgatan 73, 852 30 Sundsvall. Mer information om dataskyddsförordningen (GDPR) kan du läsa på datainspektionen.se