Program

09:30

Incheckning och fika

Checka in och börja dagen med en fika. Passa på att nätverka och mingla med de andra deltagarna.

Read more
10:00

Välkommen!

En kort introduktion till dagen.

Read more
10:15

Bli uppslukad av Sharkonomics

Stefan Engeseth
Föreläsare, Författare/Sharkonomics, Creative Futurist, Haj-dykare, Gästprofessor (NYU Prague)

Årets keynote speaker är Stefan Engeseth. Genom att studera hajens beteendemönster, instinkter och karaktärsdrag har Stefan utvecklat ett antal affärsstrategier och under GovTech Day delar han med sig av dessa och hur de kan appliceras inom Govtech.

Read more
11:15

Brain break/Paus

11:25

Workshop live

11:30

Innovation offentlig sektor – ett helt annat djur? 

Lina Svensberg
Innovation Manager, Compare & DigitalWell Arena


Prototypkyrkogårdar, POC-trötthet, timmar av förberedelser under tidspress - skapar det något värde och för vem? Hur går vi från att vara bäst i världen på förberedelser till att bli bäst i världen på genomförande? 

Med en bredd och djup i metoder och verktyg. Med praktisk erfarenhet som gör teorin till muttrar och skruvar. Med energi, engagemang och nyfikenhet utan rädsla för ömma tår. Lina beskriver hur innovation i offentlig sektor har blivit ett helt annat djur än innovation i andra sammanhang, men presenterar också en möjlig väg framåt.

Read more
11:50

Workshop live

12:00

Lunch

13:00

Fördjupning: Förmågor och kraften

Panelsamtal om beslut, val, ständiga förbättringar, kreativitet och arbetssätt.

Read more
13:50

Paus

14:05

Fördjupning: Vilka ska göra jobbet och för vem gör vi det?

Panelsamtal om vem vi sätter i förarsätet och vem vi skapar värde för.  Var hittar vi spetsen, talangen och uthålligheten?


Read more
14:40

Reflektion

Stefan Engeseth reflekterar över dagen och knyter ihop trådarna.

Read more
14:50

Vad händer nu?

15:00

Vocean + Microsoft – från idé till digital verklighet

15:25

Eftersnack och fika