Vi ses till våren!

Vi flyttar GovTech Day till våren 2023. 
Mer information kommer snart.

GovTech Day är Sveriges årliga mötesplats för GovTech. Här samlas vi som är entreprenörer, tjänstepersoner, innovatörer, idébärare och medarbetare för att accelerera samhällsvärdet i den digitala transformationen. Våren 2023 möts vi igen – över och mellan organisatoriska och kulturella gränser. 


Arrangeras av: 
GovTech Sweden och Bron Innvoation